Ta cykeln i stället!

Att cykla blir allt populärare. Det finns så många anledningar till att man ska vilja välja cykeln framför annat när man ska ta sig någonstans, och det speglar sig tydligt i statistiken som visar att allt fler människor väljer att trampa sig fram i stället för att använda andra färdmedel.

Den här artikeln i Göteborgsposten är bara ett av alla exempel på den senaste tidens skriverier som vittnar om någonting som de flesta cyklister och andra trafikanter märkt av, nämligen att cykeln blir allt populärare. Många väljer att gå till butiker online som cykelaffaren.se och andra för att köpa sig en cykel och lämpliga tillbehör för att själva kunna bli cyklister. Men vad finns det då för fördelar med att ta cykeln i stället för något annat?

Fördelar med att ta cykeln

cykelDet finns väldigt många fördelar med att ta cykeln. En av fördelarna är att den inte drar något bränsle i form av bensin eller liknande, utan den dras på människoenergi. Och faktum är att människoenergi är något som de flesta av oss har lite för mycket av i form av kroppsfett, och om man tar cykeln använder man sig av det bränslet i stället för dyr och miljöfarlig bensin. Man sparar en massa pengar på att ha en cykel i stället för bil, och om man brukar åka buss så betalar cykeln tillbaka sig själv i form av att man inte behöver köpa busskort väldigt snabbt. Det kan ju vara så att cykeln gör att det tar lite längre tid att ta sig fram till saker och ting, men det kan också vara positivt eftersom det får dig att planera bättre och ta dig tid att göra saker. Och du kommer inte behöva bry dig om huruvida det är stockning i tunnelbanan, och du behöver inte trängas med andra svettiga resenärer, utan du är ensam på din cykel. Ja, det finns enormt många fördelar med att välja cykel, du kommer att bli en rikare, smalare, friskare och mer klimatsmart människa om du väljer bort bilen och bussen och tar cykeln i stället! Hur kan man inte vilja bli allt det?