Säkrare cykling i Stockholm

6035595-no-bikesignNär det kommer till cyklister är stockholmarnas åsikter delade. En del tar mer än gärna cykeln till sitt arbete och har ingenting emot de andra cyklisterna som svischar förbi på cykelbanor, trottoarer och väger. Men motståndarna menar att cyklisterna inte bara utsätter sig själva för fara när de cyklar i högt trafikerade gator utan även att de utsätter andra för fara.

Visst är det bra att välja cykeln istället ibland, då det finns många fördelar med detta som du kan läsa mer om här. Men både vanliga stockholmare och politiker har nu i samband med valet som utspelades i september även valt att lägga fokus på stadens cyklister. Till exempel så föreslår Folkpartiets Charlotta Schenström att man som cyklist skulle kunna få laglig rätt att cykla på enkelriktade gator mot trafikriktningen. Samtidigt föreslog Vänsterpartiet en åldersgräns för att få cykla inom tullar, vilket skulle förbjuda alla under 30 års ålder att cykla lagligt i innerstan. Enligt Vänsterns ledamot Tobias Johansson skulle detta nämligen innebära att statistiken som visar antalet cykelrelaterade olyckor minska. Likväl visar Vänstern sitt stöd åt Miljöpartiets förslag om att offra bilparkeringar för cykelbanor, vilket innebär att Vänstern stödjer deras förslag om att arbeta mot att på sikt bli av med all biltrafik inom staden. Dock har det mest konkretiserade förslaget lagts fram av Socialdemokraternas Malte Sigemalm som menar att man snarare ska flytta cykelbanorna från de mest trafikerade gatorna och istället lägga dem på parallellgator:

”– Cykelbanor borde läggas på innergator och parallellgator istället för längs de mest trafikerade vägarna. Det vore ingen nackdel för cyklisterna och skulle öka tryggheten.” läs mer om Sigemalms och övriga partiers förslag här hos SvD.se.