Allt fler tar cykeln till jobbet

Var sjätte person i Sverige sägs nyttja cykeln som färdmedel till jobbet. Satsningar och skapandet av fler, trafiksäkra och trygga cykelbanor samt byggandet av cykelparkeringar sägs vara anledningar till att allt fler väljer att ta cykeln.

Det har kommit att synas ett ökat intresse när det kommer till att nyttja en cykel som färdmedel för att ta sig från hemmet till sitt jobb. En ökad hälsomedvetenhet, ökad trafiksäkerhet, skapandet av cykelbanor samt en ökad tillgång till cykelparkeringar är några goda anledningar till att allt fler hoppar på denna positiva hälsotrend. Allt fler insatser görs fortsatt för att skapa fler alternativa resvägar som möjliggör för fler att cykla till sin arbetsplats.

Cyklandet ökar

Det syns ett uppsving när det kommer till försäljning av cyklar i Sverige och detta har kommit att speglas i att allt fler väljer att cykla till sitt jobb. Vid gjorda undersökningar som gjorts uppmäts siffror som talar om att kring var sjätte person, sexton procent i klara siffror, sägs nyttja en cykel som färdmedel till jobbet. En ökad medvetenhet gällande hälsa och dess vikt gör att intresset tros ha ökat. Du som önskar att skapa en god hälsa kan välja att hoppa på denna trend om möjlighet finns. En ökad medvetenhet i relation till att det idag görs allt fler insatser på regeringsnivå gör att det idag är allt lättare att välja att ta cykeln till jobbet. En ökad trafiksäkerhet samt ordentliga och säkra cykelvägar kan komma att locka allt fler.

Allt fler hälsoinsatser

Siffror som belyser stillasittandet i Sverige, som världen över i stort, tickar fortsatt uppåt. För att skapa och sätta allt fler i rörelse och aktivitet planera och genomförs allt fler insatser kopplat till att öka befolkningens hälsa. De många insatser har en strävan och ett syfte att sätta fler i rörelse, och ett led i detta är att göra fysisk aktivitet allt mer aktuellt och lättillgängligt för att göra detta med attraktivt. En sådan insats som gjort, och som fortsatt görs, är att försöka öka cyklandet till och från arbetsplatser. Fler banor- som parkeringar för cyklar byggs och allt fler planeras för att locka allt fler att ta cykeln till jobbet.